گروه جی آی اس پی

گروه جی آی اس پی

گروه جی آی اس پی

گروه جی آی اس پی مجموعه ایست از ستارگان صنعت خودروی کشور که دلسوزانه و مشتاق سبدی با کیفیت و با صرفه از قطعات مورد استفاده در خط تولید ایران خودرو و گروه خودرو سازی سایپا را به دست مصرف کننده نهایی می رساند.

www.gisp.ir