تدبیر پرداز | پروژه ها | آلیف

تدبیر پرداز

تدبیر پرداز

– راه کارهای های مدیریت دارایی

شرکت تدبیر در حدود 5 سال گذشته وارد حوزه ی راه کارهای مدیریت دارایی در بازار مالی ایران شده است. ما، در توسعه و ارتقای خدمات مدیریت دارایی و طرح های سرمایه گذاری مانند صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله و مدیریت سبد دارایی نقش کلیدی ایفا نموده ایم.

– صندوق سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله

به موازات تصویب قانون صندوق سرمایه گذاری مشترک و تعیین ساختار آن در بازار سرمایه ی ایران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، تدبیر به عنوان شرکتی پیشرو در تأمین راه کار، اقدام به تحلیل، طراحی و توسعه ی یک راه کار برای اداره و مدیریت صندوق سرمایه گذاری نمود. راه کار ارائه شده موفق به اخذ تأییدیه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و لیسانس های مورد نیاز جهت استفاده توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک نظام مند گردید.

 به موازات رشد صنعت صندوق های سرمایه گذاری و تشکیل چندین صندوق سرمایه گذاری، تدبیر، در حالی در صدد گسترش کارایی راه حل های خود برآمد که خود را با تغییرات جدید و چهارچوب های کاری قانونی هماهنگ می نمود. تدبیر، این دستاورد را مرهون انعطاف پذیری و انطباق پذیری طراحی و ساختار خود می داند.
امروزه، تدبیر، طیف وسیعی از راه حل های مبتنی بر وب را در اشکال گوناگون شامل سهام در مقیاس های کوچک و بزرگ، درآمد ثابت، سبد دارایی های چندگانه و صندوق های شاخصی ارائه می نماید. در ضمن، این شرکت در حال پرداختن به سایر انواع صندوق های سرمایه گذاری مانند پروژه، کالا، خیریه و صندوق املاک و مستغلات می باشد.
در تابستان سال 2013، شرکت تدبیر، موفق به طراحی و راه اندازی نخستین صندوق قابل معامله به نام “Asa ETF” در فرابورس ایران که یکی از بورس های سازمان یافته در ایران می باشد گردید. این راه حل پیشرفته، نخستین در نوع خود بود که بازار، موتور معاملاتی، بازارسازها، CSD و مدیر صندوق را با یکدیگر مرتبط می سازد. صندوق قابل معامله، تنها راهکار مالی در بازار ما می باشد که چندین وظیفه از جمله انطباق با قوانین و استانداردهای حسابداری، به روزرسانی ترکیب و ارزش گذاری سبد دارایی، اعمال کنش های مشترک، clearing و توافق، صدور و یا Redemption واحدها را انجام می دهد. همه ی این ها در نهایت منجر به محاسبه و اعلام ارزش دارایی های خالص به بازار می گردد.

– مدیریت سبد دارایی

مدیریت سبد دارایی به عنوان یک خدمت به خوبی تعریف شده و قانون مند، در اواخر سال 2005 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به بازار سرمایه ی ایران معرفی گردید. با وجود چهارچوب کاری با قوانین جدید، مدیریت سبد دارایی، به مؤسسات مالی قانونی ارائه می شود. از آن زمان به بعد، تعداد زیادی از کارگزاران و نهادهای مالی، موفق به اخذ گواهی مدیریت سبد دارایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه ی خدمات آن به جامعه ی سرمایه گذاران ایران گردیده اند. با اطلاع از این نیاز، شرکت تدبیر درصدد تحلیل جنبه های مختلف و نیز طراحی و راه اندازی نخستین راه حل اجرای مدیریت سبد دارایی برآمد. راه حل توسعه داده شده، دارای کارکردهای گسترده ای از جمله ارزیابی ریسک مشتری و عقد قرارداد با استفاده از طرح های مختلف، ایجاد و مدیریت سبد دارایی چندگانه، ارزیابی سبد دارایی ویژگی های حسابداری و سازوکار گزارش دهی گسترده با استفاده از فناوری های هوش تجاری ((Business intelligenceمی باشد. راه حل مدیریت سبد دارایی تدبیر از دو نوعِ استاندارد ارزیابی بازده سبد سرمایه گذاری بر سرمایه: روش شناسی محاسبه ی عملکرد Weighted rate of return Moneyو Time weighted rate of return. روش مذکور، دارایی های سبدهای چندگانه را در میان روز، پایان روز و در چهارچوب های زمانی تاریخی نشان می دهد. لایه ی هوش تجاری راه کار کامل و جامع را پوشش داده و گزارش های متعددی را که سهام دارانی مانند مدیران ارشد، مدیران سبد دارایی و مشتریان نیاز دارند پشتیبانی می کند. ویژگی های جدید برای مدیریت ریسک سبد دارایی ها در این راه حل لحاظ شده اند.

www.etadbir.com